وزیر امور خارجه چین برکنار شد/ «وانگ یی» دوباره وزیر شد


تهران – ایرنا – منابع رسمی چین دقایقی پیش اعلام کردند “چین گانگ” وزیر امور خارجه این کشور(سمت چپ) از سمت خود برکنار شد و “وانگ یی” وزیر امور خا رجه سابق ، بار دیگر این به سمت منصوب شد. غیبت یک ماه اخیر چین گانگ در محافل دیپلماتیک و سیاسی، سوالات زیادی برای رسانه ها و افکار عمومی جهان ایجاد کرده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180734/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF