وزیران امور خارجه چین و آمریکا دیدار کردند


تهران – ایرنا – دستیار وزیر امور خارجه چین دقایقی پیش با انتشار عکسی از دست دادن آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و چین گانگ همتای چینی وی، از ملاقات دیپلمات های ارشد دو ابرقدرت اقتصادی جهان در پکن خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143814/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF