واکنش اروپا و آمریکا به اظهارات مکرون درباره عدم پیروی از مواضع واشنگتن درباره تایوان


تهران- ایرنا- اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره لزوم استقلال اروپا از آمریکا در مساله تایوان و تبدیل شدن به «قطب سوم» با واکنش‌های تند اروپایی‌ها و ایالات متحده روبرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079457/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9