واکنش‌های منفی به طرح کیشیدا برای تامین هزینه‌های دفاعی ژاپن


تهران- ایرنا- پیشنهاد فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن برای افزایش هزینه‌های نظامی به منظور تقویت بنیه دفاعی این کشور از راه افزایش مالیات‌ها، با انتقادهایی حتی از درون کابینه و هم حزبی‌هایش روبه‌رو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968387/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86