«هنر هفتم»، پنجره‌ای برای تعمیق شناخت متقابل مردم ایران و چین


تهران – ایرنا – همزمان با آغاز سومین هفته فیلم چین با نمایش تعدادی از فیلم های برتر سینمای این کشور در بنیاد سینمایی فارابی، خبرگزاری رسمی چین ضمن پوشش دادن این خبر، این رویداد پرمخاطب را راهی برای تقویت بیش از پیش مناسبات فرهنگی و مردمی میان دو کشور توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103694/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86