هند رکورد واردات نفت روسیه را شکست


تهران- ایرنا- واردات نفت روسیه توسط هند در ژانویه ۲۰۲۳ (دی-بهمن سال جاری) به رکورد ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034291/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA