هند به اندونزی موشک کروز مافوق صوت می‌فروشد


تهران- ایرنا- مدیر اجرایی شرکت دفاعی BrahMos Aerospace مستقر در هند گفت انتظار دارد امسال قراردادی را برای فروش موشک‌های کروز مافوق صوت به اندونزی به ارزش حداقل ۲۰۰ میلیون دلار ببندد؛ زیرا به دنبال گسترش حضور خود در جنوب شرق آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059608/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF