همکاری ایران و اندونزی در حوزه‌های واکسن، اصلاح مولکولی و آبزی پروری


تهران – ایرنا – دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری و پزشکی دقیق از برنامه این ستاد برای توسعه همکاری و روابط علمی و تجاری با کشور اندونزی در حوزه‌های آبزی‌پروری، اصلاح نژاد مولکولی و فناوری‌های جدید در زمینه بیوداروها، واکسن‌های انسانی و دامی، آفت‌کش‌های زیستی و پروبیوتک‌ها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186719/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C