هشدار کره شمالی: آمریکا علیه امنیت ما اقدام احمقانه‌ای مرتکب نشود


تهران- ایرنا- «کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی دوشنبه به آمریکا هشدار داد «اقدام احمقانه‌ای» انجام ندهد که موجب شود امنیت این کشور به خطر بیافتد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173107/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8