هشدار صریح پکن به واشنگتن: چین هراسی را متوقف کنید +فیلم


تهران – ایرنا – وانگ یی رئیس کمیسیون امور سیاست خارجی حزب حاکم چین به عنوان ارشدترین دیپلمات این کشور روز دوشنبه در ملاقات آنتونتی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پکن، به صراحت هشدار داد که آمریکا باید دست از چین هراسی، مانع تراشی در مسیر توسعه فناوری چین و دخالت در امور داخلی این کشور بردارد


منبع: https://www.irna.ir/news/85145055/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85