نماینده چین: خواهان لغو فوری تحریم‌ سوریه هستیم/ پکن حامی چندجانبه گرایی است


تهران – ایرنا – «ژانگ جون» نماینده دائم چین در سازمان ملل خواستار لغو فوری تحریم های یکجانبه علیه سوریه شد و بر حمایت کشورش از چندجانبه گرایی در سطح بین الملل تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030111/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87