نمایشگاه آثار موزه‌ای چین در ایران برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رییس سازمان میراث‌فرهنگی چین با قدردانی از آمادگی برای برگزاری نمایشگاه آثار موزه‌ای این کشور در ایران، گفت: ایران و چین دو کشور با تمدن‌های کهن و تاریخی در آسیا هستند و این گونه‌رویدادها گامی موثر برای توسعه دیپلماسی فرهنگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091773/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF