نفت و انرژی، محور دیدار آتی وزیر خارچه ژاپن با همتایان شورای همکاری خلیج فارس


تهران – ایرنا – به گفته منابع دیپلماتیک، وزیر امور خارجه ژاپن قصد دارد اوایل ماه سپتامبر در عربستان سعودی با همتایان خود از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمینه انرژی و پیمان تجارت آزاد دیدار و گفت و گو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205317/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C