نظامیان چین و روسیه بر ارتقای روابط دفاعی تاکید کردند


تهران- ایرنا- لی شانگفو وزیر دفاع چین و نیکولای یومنوف فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه دوشنبه دیدار و بر ارتقای مناسبات نظامی دوجانبه به «سطحی جدید» تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159104/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF