نشست وزاری خارجه گروه ۷ با موضوع جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- ژاپن اعلام کرد وزاری امور خارجه گروه هفت به منظور گفت‌وگو درباره درگیری طولانی مدت روسیه و اوکراین امروز پنجشنبه به صورت برخط دیدار می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977410/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86