نشست سران گروه ۲۰/ غیبت پوتین، حضور شی و بایدن


تهران- ایرنا- با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سال جاری گروه ۲۰ در دهلی نو(۱۹-۱۸شهریور)، رسانه‌ها به دنبال مقامات شرکت کننده در این نشست هستند، جایی که چین و آمریکا به عنوان شریک در یک ائتلاف حضور دارند و کشورهای عضو ناتو در کنار نمایندگان روسیه قرار خواهند گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212912/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86