نخست وزیر چین در نشست گروه ۲۰ شرکت می کند


تهران-ایرنا- وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «لی چیانگ» نخست وزیر چین در نشست سران گروه ۲۰ شرکت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219880/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF