نخست وزیر پاکستان: عضویت کامل ایران برای سازمان شانگهای سودمند است


اسلام‌آباد – ایرنا – نخست وزیر پاکستان طی سخنرانی در بیست و سومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران را به آیت الله رئیسی تبریک گفت و تاکید کرد که عضویت کامل ایران برای سازمان شانگهای بی‌نهایت سودمند خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159543/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF