نخست وزیر پاکستان: توافق تهران-ریاض نتایج برد-برد در منطقه دارد


تهران- ایرنا – نخست وزیر پاکستان با استقبال از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط گفت: این نشان می‌دهد که خردمندی جمعی، دستیابی به نتایج برد-برد در منطقه را امکان‌پذیر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053755/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF