نخست وزیر اوکراین: کشورم به بزرگترین میدان مین جهان تبدیل شده است


تهران- ایرنا- نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری یونهاپ گفت این کشور به بزرگترین میدان مین جهان تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992167/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87