مقام چینی: بحران اوکراین برای پکن نفعی ندارد


تهران- ایرنا- «فو کونگ» سفیر جدید چین در اتحادیه اروپا گفت که کشورش از بحران اوکراین سود نمی‌برد و این جنگ به روابط پکن و بروکسل نیز لطمه زده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978359/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF