مذاکره کره جنوبی و آمریکا برای انجام تمرینات هسته‌ای مشترک


تهران-ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی گفت: سئول و واشنگتن در حال مذاکره برای انجام تمرین مشترک احتمالی با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در مواجهه با تهدیدات هسته‌ای و موشکی فزاینده کره شمالی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986275/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9