محققان ایرانی ۹۸ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می‌کنند


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بخش دارو، درمان و سلامت را از توانمندی‌های ایران برشمرد و گفت: محققان ایرانی در بخش تجهیزات و فرآورده های دارویی ۹۸ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می‌کنند. تمایل داریم در قالب شرکت های دانش بنیان فناور و نوپا در این زمینه با ویتنام همکاری و سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194839/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF