مانیل، «میانمار» را بحران مهم اتحادیه جنوب شرق آسیا عنوان کرد
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری فیلیپین با اشاره به حاصل نشدن پیشرفت در مسیر ایجاد صلح در میانمار گفت: وضعیت این کشور بحران بزرگی برای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا است که به سادگی برطرف نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297259/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF