ماموریت جدید بی بی سی


تهران – ایرنا – بنگاه خبر پراکنی بریتانیا (بی بی سی) که از مهم ترین ابزار پیشبرد اهداف مسموم لندن در گوشه و کنار جهان به شمار می رود، حالا ماموریتی تازه به آن محول شده و انگلیس در تقلاست تا با ابزار رسانه و ارائه اخباری جهت دار از اعتراض ها در برخی شهرهای چین، سد راه توسعه و پیشرفت برق آسای اژدهای زرد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957369/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C