لهستان از خطر احتمالی بسته شدن مرزهای اتحادیه اروپا با بلاروس خبر داد


تهران- ایرنا- ماریوژ کامینسکی وزیر کشور لهستان پنجشنبه گفت، در صورتی که حوادثی جدی با مشارکت گروه شبه‌نظامی واگنر رخ دهد ممکن است اتحادیه اروپا مرزهای خود را با بلاروس ببندد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182670/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3