قوی‌ترین موج سرمای زمستان، امسال چین را درنوردید


تهران- ایرنا- قوی‌ترین موج سرما از زمان آغاز فصل زمستان در چین ظاهر شده و ۲۰ استان این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956995/%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF