قصد مسکو برای تبادل هیئت‌های تجاری با کره شمالی


تهران – ایرنا – وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو قصد دارد موضوع تبادل هیئت های عالیرتبه با کره شمالی را به طور جدی دنبال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235617/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C