فیلیپین بار دیگر سربازانش را در «دریای جنوبی چین» مستقر می‌کند


تهران- ایرنا – ارتش فیلیپین امروز شنبه اعلام کرد که با هدف مشروعیت بخشیدن به حاکمیت مناطق دریایی اش، بار دیگر درصدد استقرار و تجهیز سربازان خود در «دریای جنوبی چین» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203618/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF