فون درلاین: شی تمایل به گفتگو با زلنسکی دارد


تهران- ایرنا- اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین تمایل به گفتگو با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075662/%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF