فرستاده ویژه چین در راه پاکستان/تحکیم تعاملات راهبردی در دستورکار


اسلام‌آباد – ایرنا – همزمان با دهمین سال از اجرای کریدور اقتصادی پاکستان-چین، دولت اسلام‌آباد در تکاپوی میزبانی از فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین است، بازدیدی که بیانگر مرحله جدید از تقویت همکاری‌های راهبردی دو کشور به ویژه در حوزه‌های انرژی و اقتصادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183660/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1