عناوین روزنامه‌های جهان؛کمپین رسانه‌ای یک صدا برای ترکیه ۱۱۵ میلیارد لیر جمع کرد


تهران-ایرنا- کمپین رسانه‌ای «یک صدا برای ترکیه» ۱۱۵ میلیارد لیر جمع کرد، پیش‌­بینی سقوط سوناک با ادامه اعتصابات در انگلیس و تحریم دو شرکت تجهیزات نظامی آمریکا توسط چین به دلیل فروش سلاح به تایوان از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033422/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5