عناوین روزنامه‌های جهان؛اروپا ۲میلیارد دلاربرای تجهیزات نظامی اوکراین اختصاص داد


تهران-ایرنا- گروهی از مقام­‌های ارشد آمریکا و اسرائیل درباره مذاکره با ایران به توافق رسیدند،اختصاص ۲ میلیارد یورو برای تجهیزات نظامی اوکراین توسط اروپا و پارلمان آفریقای جنوبی به پیش‌­‌نویس قطعنامه کاهش روابط با اسرائیل رای داد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنج­شنبه ۱۸ اسفند (۹ مارچ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052518/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C