عملیات کره جنوبی و ایالات متحده برای کشف جنازه ۳ سرباز آمریکایی  


 تهران- وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه گفت این کشور و ایالات متحده اولین پروژه مشترک حفاری زیر آب خود را برای بازیابی بقایای سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره ۱۹۵۰-۱۹۵۳ آغاز کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235595/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C