عبور و گشتزنی ناو جنگی آمریکا در آب‌های تنگه تایوان


تهران- ایرنا – نیروی دریایی آمریکا امروز دوشنبه و پس از پایان رزمایش اخیر چین در اطراف جزیره تایوان از عبور ناوجنگی یو اس اس میلیوس از تنگه تایوان در حالی خبر داد که آن را ترددی معمولی و عادی توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085189/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86