ظهور سازمان همکاری شانگهای به عنوان بازیگر ژئوپولتیک


تهران- ایرنا – بیست و سومین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که امروز ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) به میزبانی هند برگزار می شود توجه جهانی را بدست آورده است و براساس گزارش منتشر شده در رسانه چینی از این اجلاس به عنوان بازیگردان ژئوپولتیک یاد شده که می تواند نقش مهمی در تغییرات جهانی ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159340/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9