صادرات نفت و گاز مایع طبیعی روسیه به ژاپن کاهش یافت


تهران- ایرنا- وزارت دارایی ژاپن در گزارشی اعلام کرد که این کشور در ماه ژانویه واردات نفت، گاز مایع طبیعی، زغال سنگ و فلزات غیرآهنی از روسیه را کاهش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032002/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA