شکست آمریکا در شبیه سازی جنگی / ایالت متحده در مهار تهاجم احتمالی چین به تایوان ناکام ماند


تهران- ایرنا- ارتش ایالات متحده در شبیه‌سازی جنگی کنگره این کشور نتوانست تهاجم چین به تایوان را متوقف و از سقوط این جزیره جلوگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089631/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C