شمار تلفات ریزش بهمن در تبت به ۲۸ نفر رسید


تهران- ایرنا- شمار نهایی کشته شدگان ریزش بهمن در منطقه خودمختار تبت در غرب چین ۲۸ نفر اعلام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004550/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF