شخصیت‌های مذهبی ۱۴ کشور اسلامی از سین‌کیانگ چین بازید کردند


تهران- ایرنا- گروهی از شخصیت‌ها و علمای اسلامی از منطقه خودمختار سین‌کیانگ در شمالغربی چین بازدید کردند تا به درک بهتری از شرایط زندگی اویغورها در این کشور دست یابند. این سفر بنا به دعوت دولت چین با هدف شفاف سازی در خصوص مسائل مرتبط با استان سین کیانگ انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994787/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF