سنگاپور و چین رزمایش مشترک برگزار می کنند


تهران – ایرنا – نیروهای مسلح سنگاپور و ارتش چین (PLA) یک رزمایش نظامی دوجانبه را از جمعه اول سپتامبر آغاز خواهند کرد که اولین مانور از این دست از سال ۲۰۱۹ به دلیل وقوع همه‌گیری کرونا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213227/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF