سناتور پاکستانی: توافق تهران-ریاض به معنای تغییر موازنه قدرت به نفع آسیا است


تهران- ایرنا- سیاستمدار برجسته و رئیس کمیته امور دفاعی مجلس سنای پاکستان توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای از سرگیری روابط را تاریخی دانست و تاکید کرد: این تحول به معنی یک تغییر موازنه قدرت به نفع آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053845/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA