سفر پلوسی به تایوان مصداق آشکار نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین است

این بیانیه افزود: انجمن دوستی ایران و چین در این بیانیه که از سوی روابط عمومی این انجمن منتشر شد، سفر مقام آمریکایی به تایوان را به عنوان اقدامی هنجارشکنانه، بحران‌آفرین و با هدف تحت فشار قراردادن چین و تثبیت سلطه‌گری آمریکا در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه دانست و تاکید کرد که واشنگتن از مساله تایوان به عنوان ابزاری در جهت بحران‌آفرینی در منطقه استفاده می‌کند.

در این بیانیه آمده است: انجمن دوستی ایران و چین در راستای سیاست‌های اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران، از اصل «چین واحد» و مواضع پکن در قبال مساله تایوان حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84843554/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، انجمن دوستی ایران و چین با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر تردیدناپذیر بودن اصل «چین واحد»، سفر نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان را مصداق آشکار نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین و دخالت در امور داخلی این کشور دانست و آن را محکوم کرد.