سفارت چین در واشنگتن: آمریکا به «اصل چین واحد» پایبند باشد


تهران – ایرنا – سفارت چین در واشنگتن با صدور بیانیه‌ای اظهارات «لای چینگ ته» معاون رئیس جزیره تایوان در مصاحبه رسانه آمریکایی بلومبرگ را محکوم و از مقامات آمریکا خواست به «اصل چین واحد» پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200793/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF