سازمان همکاری شانگهای، تلاش برای ثبات در اوراسیا و تقویت همکاری‌های اقتصادی


تهران- ایرنا- تحلیل‌گران سیاسی معتقدند سازمان همکاری شانگهای می تواند علاوه ایجاد ثبات در منطقه اوراسیا، همکاری‌های اقتصادی در این منطقه را نیز افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158740/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C