رییس جمهور پاکستان خواستار خویشتنداری مردم شد/خشونت راهکار نیست


اسلام‌آباد- ایرنا- رییس جمهوری پاکستان با ابراز نگرانی نسبت به رخدادهای اخیر در این کشور، اغتشاشات به ویژه حمله به اماکن دولتی و نظامی را محکوم کرد و از مردم خواست تا با اجتناب از خشونت، خویشتنداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108461/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA