ریاست دوره‌ای سازمان سارک به بنگلادش سپرده شد


تهران-ایرنا- ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌ منطقه‌ای آسیای جنوبی (SAARC) که قرار بود به افغانستان واگذار شود، به‌دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، به بنگلادش سپرده شده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057526/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF