روزنامه چینی : موشک‌های کوتاه برد چین قابلیت هدف قرار دادن زیرساخت‌های تایوان را دارند


تهران- ایرنا- چین مجموعه جدیدی از موشک‌های کوتاه برد و سیستم‌های موشکی پرتاب چندگانه را توسعه داده است که قابلیت هدف قرار دادن اهداف نظامی و زیرساخت‌های دولتی تایوان را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971426/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C