روایت رسانه چینی از هزینه‌های جنگ اوکراین برای اروپا


تهران- ایرنا – یکسال از شروع جنگ روسیه و اوکراین می گذرد؛ جنگی که آمریکا و به تبع آن اروپا بجای تلاش برای متوقف کردن آن، بر شعله های این جنگ دمیدند و حالا طولانی شدن این بحران، تبعات گسترده آن در حوزه اقتصاد و انرژی گریبان مردم اروپا را گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037138/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7