رسانه چینی: عضویت ایران، نقطه قوتی برای سازمان همکاری شانگهای است


تهران- ایرنا- پایگاه خبری سی جی تی ان چین روز سه شنبه و همزمان با بیست و سومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که قرار است عضویت رسمی و کامل ایران رسما اعلام شود، در گزارشی به اهمیت عضویت ایران در این سازمان پرداخته و نوشته است این موضوع یک نقطه قوت مهم برای سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159315/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C